Yenilenebilir Enerji Kaynakları

20/05/2009 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen, çevreye emisyon yaymayan enerji çeşitleridir.

Fosil yakıt fiyatlarındaki artış seyri, iklim değişikliği eksenli kaygılar ile birlikte enerji sektöründe gerek arz, gerekse talep tarafında bir dizi yeni yönelimi beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik gelişmeler küresel ölçekte ivme kazanmaya başlamıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları çevresel iyileştirme, artan yakıt çeşitliliği, ulusal güvenlik ve bölgesel ekonomik gelişme gibi yararlar sunarak dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilir.

Türkiye özellikle hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biokütle olmak üzere önemli miktarda yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyel olarak kömürden sonra ikinci sırada gelmektedir.

2007 yılında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji 9,5 milyon Ton Eşdeğer Petrolün (TEP) üzerinde gerçekleşmiş olup bu değer toplam birincil enerji arzının %8,9'udur. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarı 2008 yılında genel üretimin %17'sini karşılamıştır.

Ülkemizdeki yenilenebilir enerji üretiminde en önemli pay hidroelektrik ve biokütleye aittir. Rüzgâr ve güneş enerjisinin payı henüz çok küçük olmakla birlikte gelecekte artması beklenmektedir.

TABLO 2: 2008 yılı itibariyle yenilenebilir enerjide yerli kaynak potansiyelinin ülkemizdeki durumu (MTEP; milyon ton petrol eşdeğeri) Kaynak Türü Yerli Potansiyel

Rüzgâr
Çok Verimli: 8.000 MW, Orta Verimli: 40.000 MW

Jeotermal
31.500 MW (1.500 MW'ı elektrik üretimine elverişli)

Biyokütle
8,6 MTEP

Güneş Enerjisi
80 MTEP (380 milyar kwh/yıl elektrik)

Yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması için; Yenilenebilir Enerji Kanunu (2005) ve Jeotermal Kanunu (2007) çıkarılmıştır. Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda elektrik dağıtım şirketlerine yenilenebilir enerjiyi "YEK" belgeli tesislerden 10 yıl boyunca, toptan enerji fiyatından alma zorunluluğu getirilmiş, üretilen elektrik enerjisi için 5-5,5 avro-cent alım garantisi verilmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimizden azami ölçüde yararlanma politikası sürdürülecektir. Rüzgâr ve hidrolik kaynakların kullanımında gerçekleştirilen atılım, güneş başta olmak üzere diğer yenilenebilir kaynaklarda da sağlanacaktır.

Hidro Elektrik Santrallarına(HES) Hayır

Akfen Yuvarlakçay'dan vazgeçti

(Milliyet Gazetesi portalı)

Yuvarlakçay'da HES'den vazgeçilmesi, sevinç yarattı. Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

MUĞLA’nın Köyceğiz İlçesi’ne bağlı Beyobası Beldesi’nden geçen Yuvarlakçay Irmağı üzerine kurulması planlanan ve yöre halkı ile çevrecilerin tepkisini çeken hidroelektrik santralinin (HES) yapımından vazgeçilmesi, bölgede sevinç yarattı.Doğa cenneti Yuvarlakçay’a HES kurulmasına karşı yöre halkı ve çevrecilerin 4 aydır sürdürdüğü eylem ses getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Çevre halkının projeye tepkisi ortadayken Yuvarlakçay’a hidroelektrik santral (HES) yapmaktan vazgeçtik. Ama Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) HES yapımı için lisans alıp da santral yapılmazsa ceza uyguluyor. Bu konuda EPDK’dan anlayış bekliyoruz” dedi.“HAMDİ BEYE TEŞEKKÜR”

Bu arada projeden vazgeçildiği yönündeki haber yöre halkını sevince boğdu. Yuvarlakçay Koruma Platformu Üyesi Erkin Ulutaş, “Aralık ayından beri yöre halkıyla suyun başında nöbet tutuyoruz. Bugün aslında hiç beklemediğimiz bir açıklama geldi. Hamdi bey bizlere selam göndermiş kabul ediyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. Umarım Türkiye’deki bu tür HES projelerinden vazgeçilir ve doğa bozulmaz” dedi.Platform üyesi Müfit Denizmen da “Hamdi Akın'ın yapmış olduğu açıklama yöre halkında ve bizlerde büyük sevinç uyandırdı. Büyük bir yanlıştan dönülmüştür. Umarım benzer projeleri yürüten diğer şirketler de bu açıklamadan feyiz alır, projelerini tekrar gözden geçirir ve halkla karşı karşıya kalmaz” diye konuştu.

13 Mart 2010 günü FSD üyesi olarak Doğan Derneği çatısı altında Yağmur Böreği Birliği üyeleri ile birlikte "Yuvarlakçay"a destek günü yapıldı. Doğa Derneği Başkanı Sn.Güven 100 gündür suyun başını bekleyen "Yuvarlakçay Eylemcileri"nin eylemleri hakkında bilgi verdi. SMS ile bağlanılarak köydeki durum hakkında bilgi alındı. Bu arada LOÇ vadisi (Kastamonu-Cide) eylemlileri de aynı durumda olan köyleri için eylem yaptıklarını anlattılar. Toplantımıza davul, zurna, köçekler eşliğinde katılan LOÇ'lular dövizleriyle akşama kadar bizimle birlikte oldular. Yuvarlakçayı temsilen Sn.Mehmet Çobanoğlu aramızdaydı.

Ve beklenen sonuç alındı:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay Irmağı'na kurulacak hidroelektrik santrali davasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yenilenebilir Enerji Nedir ve Kaynakları Nelerdir.

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı ; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır