26 Ağustos 2011 Tarihli ve 28037 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Tebliğ ile Lüferin Boyu 20cm oldu.

26 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete'de "2/1 Numaralı Ticari Amaçlu Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No.2011/39) Yayınlandı. Tebliğe göre: Lüferin boyu 20cm. oldu.

 Aynı Tebliğ'in "Boy ve ağırlık yasakları" başlıklı 17nci maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgeden Lüfer, Karagöz(Sargos) ve Lagos, Orfoz, Hani satırları kaldırılmış, çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Karagöz Diplodus vulgaris 18


Sargos Diplodus sargos 21

Lagos Epinephelus aeneus 45

Lüfer Pomatomus saltatrix 20

Orfoz Epinephelus guaza 45

Hani Serranus scriba 30

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği Yenilendi


          ANKA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü konularını düzenleyen Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğini yeniledi. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete'de 24 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla 24 Haziran 2007 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.


Yeni yönetmelikle, ambalaj atığı üreticilerinin, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz verme yükümlülüğü önceki yönetmelikteki gibi şekillendi.

Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yönetimleri, OSB bünyesindeki sanayi işletmeleri, diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticilerinin, yönetmeliğin getirdiği şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı veya geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilmelerine imkan sağlandı.
Yönetmeliğe aşağıdaki Resmi Gazete Sitesinden ulaşılabilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824.htm