GDO'YA HAYIR PLATFORMU 8.EŞGÜDÜM KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

GDOHP 8. EŞGÜDÜM KURULU: GDO'YA HAYIR DEDİ...


Platformun yedinci Eşgüdüm Toplantısının yapıldığı 2009 yılındaki toplantıda 2010 yılı içinde Biyogüvenlik Yasası’nın yürürlüğe gireceği bu konuda etkin bir kamuoyu oluşturulması gerekliliğinin altı çizilmişti. Öngörülerimiz doğru çıktı ve 2010 yılı Mart ayı içinde Biyogüvenlik Yasası Meclis tarafından kabul edildi. Bu yasa daha çıkmadan önce, 2008 yılında platform tarafından, “Gıda Tohum Haktır, GDO’ya Hayır” ismiyle bir kampanya başlatılmış ve Türkiye’de ve Dünya’da GDO’lu üretim ve tüketime son verecek bir politik hedef belirlenmiştir.Devamı.....
http://gdohp.blogspot.com/2011/01/gdohp-8-esgudum-kurulu-sonuc-bildirgesi.html?spref=fb