Gıdalarda Kullanılan Emülgatörler ve Kaynakları


GIDALARDA KULLANILAN EMÜLGATÖRLER VE KAYNAKLARI (Numaraların Linkleri detaylı bilgi içindir)


 Kaynağı;Hayvansal(H)-Bitkisel(B) -Mikrobiolojik(M)-Kimyasal(K)

          Numara            İsim                                                      Fonksiyon                            Kaynağı
E322                 Lesitin                                                  Doğal emülgatör                  B,H


430                   Polioksietilen (8) stearat                    Sentetik emülgatör               H


E431                Polioksietilen (40) stearat                  Sentetik emülgatör               H


E432                Polioksietilen -20-sorbitan                Sentetik emülgatör               H
                        Monolaurat
E433                Polioksietilen -20-sorbitan                Sentetik emülgatör               H
                        mono-oleat
E434                Polioksietilen -20-sorbitan                Sentetik emülgatör               H
                        monopalmitat
E435               Polioksietilen -20-sorbitan                Sentetik emülgatör                H
                       mono stearat
E436               Polioksietilen -20-sorbitan                Sentetik emülgatör               H
                       tri stearat
E442               Amonyum fosfatlar                           Sentetik emülgatör                K


E470               Yağ asitlerinin tuzları                      Yarı-sentetik emülgatör       B,H


E471               Yağ asitlerinin mono- ve                Yarı-sentetik emülgatör       B,H
                        di-gliseritleri
E472                Mono- ve di-gliseritlerin               Yarı-sentetik emülgatör       B,H
                        esterleri
E473               Yağ asitlerinin sukroz esterleri      Yarı-sentetik emülgatör      B,H,K


E474               Sukrogliseridler                               Yarı-sentetik emülgatör      B,H


E475               Yağ asitlerinin poligliserol             Yarı-sentetik emülgatör      B,H
                        esterleri
E476                Poligliserol polirisinolat                 Yarı-sentetik emülgatör      K


E477               Yağ asitlerinin propilenglikol         Yarı-sentetik emülgatör      B,H,K
                        esterleri
E478                Laktik asit ve yağ asitlerinin       Yarı-sentetik emülgatör      B,K,H
                       gliserol ve propilenglikol esterlerinin karışımı         
E479               Esterifiye edilmiş soya yağı           Yarı-sentetik emülgatör     B,K,H


E480               Dioktil sodyum sülfosaksinat        Sentetik emülgatör            B,K


E481              Sodyum stearol laktat                      Yarı-sentetik emülgatör    B,K,H


E482              Kalsiyum stearol laktat                    Yarı-sentetik emülgatör   B,K,H


E483              Stearil tartarat                                   Yarı-sentetik emülgatör   B,K,H


484                Stearil sitrat                                       Yarı-sentetik emülgatör   B,K,H


E491             Sorbitan mono stearat                      Yarı-sentetik emülgatör  B,H,K


E492            Sorbitan tri stearat                             Yarı-sentetik emülgatör  B,K


E493            Sorbitan mono laurat                         Yarı-sentetik emülgatör    B


E494            Sorbitan mono oleat                          Yarı-sentetik emülgatör    B


E495            Sorbitan mono palmitat                     Yarı-sentetik emülgatör   B,K


543              Sodyum kalsiyum polifosfat              Emülgatör                         K


544              Kalsiyum polifosfatlar                        Emülgatör                        K


545             Amonyum polifosfatlar                       Emülgatör                        K


546            Magnezyum pirofosfat                         Emülgatör                        K


1000         Cholic asit                                               Emülgatör                         H

Kaynak: http://www.food-info.net/tr/intol/msg.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür Ederim.